fbpx

Velika promjena u web shopovima od svibnja 2022. (EU direktiva 2019/2161)

Prema EU direktivi 2019/2161 članak 6.a s izvornim tekstom koji možete naći ovdje, 28. svibnja 2022. na snagu stupa propis koji trgovcima stvara obavezu načina isticanja cijena kod posebnih oblika prodaje (sniženja, rasprodaje, i sl.).

Engleska verzija EU direktive kaže sljedeće:

1. Any announcement of a price reduction shall indicate the prior price applied by the trader for a determined period of time prior to the application of the price reduction.

2. The prior price means the lowest price applied by the trader during a period of time not shorter than 30 days prior to the application of the price reduction.

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj

Službeni prijevod ovog dijela teksta EU direktive na hrvatski jezik glasi ovako:

1. U svakoj najavi sniženja cijene mora se navesti prethodna cijena koju je trgovac primjenjivao tijekom određenog razdoblja prije primjene sniženja cijene.

2. Prethodna cijena znači najniža cijena koju je trgovac primijenio tijekom razdoblja koje nije kraće od 30 dana prije primjene sniženja cijene.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32019L2161

Ukratko, svi trgovci (što se svakako odnosi i na online trgovce) od 28. svibnja 2022. prilikom snižavanja cijene moraju istaknuti sniženu cijenu, te najnižu cijenu proizvoda u zadnjih 30 dana. Ovo pravilo je dio velike EU direktive naziva Price Indication Directive, službenog naziva Directive 98/6/EZ na koju su donošeni brojni amandmani od 1998. godine (od kada direktiva postoji), a jedan od tih amandmana je i obaveza isticanja najniže cijene proizvoda u zadnjih 30 dana.

Ova novost svakako će utjecati na brojne online trgovce koji trenutno vjerojatno nemaju programske preduvjete kako bi prikazali najnižu cijenu proizvoda u zadnjih 30 dana.

WooCommerce i najniža cijena proizvoda u zadnjih 30 dana

Kako se u našoj tvrtki bavimo isključivo razvojem ecommerce rješenja baziranih na WooCommerce-u, promotrit ćemo ovu situaciju iz perspektive onoga što je potrebno napraviti kako bi prosječan vlasnik WooCommerce web shopa zadovoljio ovu EU direktivu i hrvatski zakon koji je iz nje proizašao.

Kada i gdje je sve potrebno prikazati najnižu cijenu proizvoda u zadnjih 30 dana na web shopu?

Obaveza prikaza najniže cijene nastaje kada se provode neki od posebnih oblika prodaje:

  1. Sniženja
  2. Rasprodaje
  3. Akcije

Programski aspekt prikaza najniže cijene

Osim što je naravno potrebno prikazati najnižu cijenu u zadnjih 30 dana, prije toga je svakako potrebno kreirati programsku logiku koja će pohraniti tu cijenu. WooCommerce ovakvo rješenje ne posjeduje, pa ga je potrebno kreirati.

Ono što vrijedi napomenuti jest da direktiva ne kaže da je potrebno prikazati najnižu cijenu samo u zadnjih 30 dana, već to može biti bilo koji duži vremenski period, a 30 dana je najkraći.

Iz tehničkog aspekta, postoje dva scenarija koja je potrebno razmotriti:

  1. Nnativno snižavanje cijene – WooCommerce u administrativnom sučelju kod uređivanja proizvoda korisnicima omogućava polje za unos snižene cijene. Kod ovakvog snižavanja cijene, u bazu podataka sprema se snižena cijena (pored redovne cijene), te se ista ispisuje na prednjoj strani web shopa i koristi se na košarici i blagajni. U ovom slučaju, potrebno je kod svakog sniženja pohraniti u zasebno mjesto u bazi podataka sniženu cijenu (ako je dotična najniža u zadnjih 30 dana) te datum od kojeg je cijena postavljena (dakle, datum početka sniženja). Na ovoj logici se onda može graditi funkcionalnost koja će uzeti tu cijenu te ju prikazati na dediciranom mjestu s prednje strane web shopa, kao najnižu cijenu u zadnjih 30 dana.
  2. Dinamičko snižavanje cijene – za razliku od nativnog sniženja proizvoda u WooCommercu (gdje administrator web shopa ručno kreira sniženu cijenu, bilo kalkulacijom (WooCommerce omogućava kalkulacije cijene u postotcima ali svejedno sprema sniženu cijenu u bazu), bilo ručnim unosom snižene cijene), gdje postoji fizička cijena kao zapis u bazi podataka, dinamičko sniženje kreira sniženu cijenu “on-the-fly”, što znači da cijena ne postoji u bazi podataka, već se u letu kalkulira prema nekom definiranom pravilu sniženja. S obzirom da na tržištu postoji puno pluginova za dinamička sniženja proizvoda za WooCommerce, mnogim web shopovima će biti vrlo važno uhvatiti se u koštac sa činjenicom da su proizvode snižavali grupno prema pravilima bez posebne brige oko toga kolika je cijena zaista bila u bilo kojem datom trenutku, i bez fizičkog zapisa cijene u bazi podataka (osim u podacima o narudžbama proizvoda, što nije direktno vezano uz sam proizvod, tj. njegove karakteristike i nije dovoljno pouzdano mjesto za “uzimanje” cijene proizvoda). Drugim riječima, od dinamički kreirane cijene biti će potrebno kreirati programsku logiku koja će tu cijenu “uhvatiti”, spremiti u bazu podataka uz sve druge podatke o proizvodu, te voditi računa o tome koja je cijena od svih kreiranih pravila sniženja (uzimajući u obzir samo ona pravila koja su bila primijenjena na dotični proizvod) bila najniža u zadnjih 30 dana.

2022. godina je bitna godina za web trgovine u Hrvatskoj

Prije nekoliko tjedana smo pisali o prilagodbi web trgovina za prelazak na EUR (pročitajte članak ovdje), i to je nešto što također se zakonom propisuje do kraja 2022., te početka 2023.. Osnovne smjernice već postoje, uz mogućnost manjih izmjena o kojima će javnost biti informirana, a u nastavku ćemo sumirati što točno prilagodbe na web trgovinama za uvođenje EUR-a podrazumijevaju prema propisanim fazama:

1.FAZA

Informativni prikaz valute u EUR na proizvodima

Kreiranje izračuna i prikaz cijene u EUR na stranici proizvoda i arhivi proizvoda (uz prikaz na svim vezanim modulima, poput bočnih stupaca, widgeta i sl.). Ova stavka uključuje stilizaciju prikaza cijene prema vizualnom identitetu web shopa. Kalkulacija u EUR se vrši prema fiksnom tečaju HNB-a za prijelaz sa kuna u eure (1 euro = 7,53450 kuna) uz zaokruživanje na dvije decimale: ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena, a ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan npr. 22,1854 postaje 22,19, a 22,1844 postaje 22,18

Informativni prikaz valute u EUR na košarici i blagajni

Kreiranje izračuna i prikaz ukupne cijene u EUR proizvoda dodanih u košaricu (što uključuje blagajnu). Ova stavka uključuje stilizaciju prikaza cijene prema vizualnom identitetu web shopa. Ova stavka ne uključuje zasebnu kalkulaciju i prikaz svih linijskih stavki (porez i sl.) u košarici u EUR, već samo ukupne cijene svih proizvoda i cijene dostave. Cijena u EUR mora biti slabije istaknuta od cijene u HRK.Također, ova stavka ne uključuje izradu kalkulacije u EUR za popuste kod primjene kupona. Kalkulacija u EUR se vrši prema fiksnom tečaju HNB-a za prijelaz sa kuna u eure (1 euro = 7,53450 kuna) uz zaokruživanje na dvije decimale: ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena, a ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan npr. 22,1854 postaje 22,19, a 22,1844 postaje 22,18

Informativni prikaz valute u EUR na ostalim administrativnim dijelovima shopa

Kreiranje informativnog izračuna cijene proizvoda na stranici narudžbe (thank you page), u e-mailu koji se šalje kupcu i administratoru, na stranici “Moj račun”, te u administrativnom sučelju kod prikaza narudžbi. Zapis informativne cijene u EUR za iznos narudžbe u bazu podataka, uz podatke o narudžbi. Kalkulacija u EUR se vrši prema fiksnom tečaju HNB-a za prijelaz sa kuna u eure (1 euro = 7,53450 kuna) uz zaokruživanje na dvije decimale: ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena, a ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan npr. 22,1854 postaje 22,19, a 22,1844 postaje 22,18

Ako je web shop višejezični (WPML)

Konfiguracija logike neprikazivanja informativnog iznosa u eurima na drugim jezičnim verzijama

2. FAZA

Konverzija cijena svih proizvoda u shopu (jednostavnih i varijabilnih) u EUR prema fiksnom tečaju HNB-a

Ova stavka podrazumijeva konverziju cijena svih proizvoda iz HRK u EUR direktno u bazi podataka. Kalkulacija u EUR se vrši prema fiksnom tečaju HNB-a za prijelaz sa kuna u eure (1 euro = 7,53450 kuna) uz zaokruživanje na dvije decimale: ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena, a ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan npr. 22,1854 postaje 22,19, a 22,1844 postaje 22,18

Prebacivanje valute WooCommerce-a na EUR

Ova stavka podrazumijeva postavljanje EUR-a kao glavne valute WooCommerce web shopa, te konfiguraciju prikaza valute u obliku “9.1990,99 EUR”.

Informativni prikaz valute u HRK na proizvodima

Kreiranje izračuna i prikaz cijene u HRK na stranici proizvoda i arhivi proizvoda (uz prikaz na svim vezanim modulima, poput bočnih stupaca, widgeta i sl.). Cijena u HRK mora biti slabije istaknuta od cijene u EUR. Kalkulacija u EUR se vrši prema fiksnom tečaju HNB-a za prijelaz sa kuna u eure (1 euro = 7,53450 kuna) uz zaokruživanje na dvije decimale: ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena, a ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan npr. 22,1854 postaje 22,19, a 22,1844 postaje 22,18

Informativni prikaz valute u HRK na košarici i blagajni

Kreiranje izračuna i prikaz ukupne cijene u HRK proizvoda dodanih u košaricu (što uključuje blagajnu). Cijena u HRK mora biti slabije istaknuta od cijene u EUR. Ova stavka ne uključuje zasebnu kalkulaciju i prikaz svih linijskih stavki (porez i sl.) u košarici u HRK, već samo ukupne cijene svih proizvoda i cijene dostave. Također, ova stavka ne uključuje izradu kalkulacije u HRK za popuste kod primjene kupona. Kalkulacija u EUR se vrši prema fiksnom tečaju HNB-a za prijelaz sa kuna u eure (1 euro = 7,53450 kuna) uz zaokruživanje na dvije decimale: ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena, a ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan npr. 22,1854 postaje 22,19, a 22,1844 postaje 22,18

Ako je web shop višejezični (WPML)

Konfiguracija logike neprikazivanja informativnog iznosa u kunama na drugim jezičnim verzijama, te isključivanje zasebnog preračunavanja kuna u eure za druge jezične verzije koje su ranije imale valutu u eurima te zasebno preračunavanje prema odabranom tečaju (isključivanje viševalutnog funkcioniranja shopa ako su jedine valute bile HRK i EUR). Ako je potrebno, ova stavka predviđa i isključivanje tzv. currency switchera, koji je automatski radio konverziju kuna u eure.

3. FAZA

Uklanjanje mogućnosti plaćanja u HRK

Uklanjanje mogućnosti plaćanja u HRK, aktivno isključivo plaćanje u EUR. Prilagodbe na košarici, segmentu s narudžbama unutar CMS-a i e-mail notifikacijama.

Uklanjanje informativnog iznosa u HRK

Obveza dvojnog prikaza cijena trajat će oko 16 mjeseci nakon dana prelaska na EUR, te nakon toga ova stavka predviđa uklanje istog.

Cijeli članak na ovu temu možete pročitati ovdje.

Specifikacije koje navodimo su detaljno razrađene, – nakon savjetovanja koje smo odradili sa stručnim osobama i prisustva na webinaru udruge Ecommerce Hrvatska (a čiju snimak sami možete pogledati ovdje). Specifikacije nismo “napuhivali” kako bismo svoju uslugu mogli naplatiti više, kako mnogi žele misliti. Također, iz navedenih specifikacija je jasno da ne nije moguće razviti potpuno automatizirano rješenje u vidu plugina koje će samom instalacijom pokriti sve ove potrebe, jer svaki web shop je specifičan, koristi jedinstvenu temu vlastitim stilovima i funkcionalnostima, koje je potrebno prilagoditi navedenim potrebama.

Ukoliko ste ozbiljan web trgovac koji razumije da opisane prilagdbe podrazumijevaju programersko iskustvo i vrijeme, te da samim nije realno da koštaju tek nekoliko stotina kuna, te ste u potrazi za obzbiljnom development agencijom koja dugo razvija WooCommerce web trgovine, rado vam stojimo na raspolaganju.

Unajmite nas za svoj idući projekt!

Planirate razvoj vlastitog projekta?

Agencija ste koja traži partnera?