fbpx

ppmhp.hr – 2012.

Projekt je obuhvatio izradu web stranice, njene optimizacije i unos naručiteljevog sadržaja. Ugrađeni sustav omogućio je naručitelju jednostavno upravljanje i razvijanje portala, kao i naknadnu samostalnu ugradnju određenih alata.

Unajmite nas za svoj idući projekt!

Planirate razvoj vlastitog projekta?

Agencija ste koja traži partnera?