fbpx

Mareton d.o.o. – 2016

Pored specifičnog dizajna i koncepta, planiranog u skladu s naručiteljevim potrebama i najnovijim tehnološkim standardima, projekt obuhvaća i izgradnju kompleksne sadržajne strukture, te prilagodbu CMS-a, radi kasnijeg lakšeg administriranja web stranice bez poznavanja programskog koda.

Unajmite nas za svoj idući projekt!

Planirate razvoj vlastitog projekta?

Agencija ste koja traži partnera?