fbpx

interijeri-galic.hr – 2015

Projekt je obuhvatio izradu dvojezične web stranice s ugrađenom responzivnošću, inicijalnu optimizaciju za tražilice i izgradnju sadržaja. Napomenuli bismo da smo u okviru usluge ugradnje multijezičnosti, naručitelju omogućili egzistiranje njemačke jezične verzije na zasebnoj domeni, kojom se upravlja iz istog sučelja na kojem je i hrvatski jezični okvir.

Unajmite nas za svoj idući projekt!

Planirate razvoj vlastitog projekta?

Agencija ste koja traži partnera?