fbpx

etg-zracenja.com – 2012.

Projekt je obuhvatio izradu web stranice i njegovu optimizaciju za tražilice, kao i organizaciju svog naručiteljevog sadržaja. Spomenut ćemo i izradu i konfiguraciju ankete na web stranicu, koja za svrhu ima s jedne strane istraživanje tržišta, a s druge istraživanje uvjeta života čiji su parametri korišteni za besplatnu dijagnostiku zračenja u stambenom prostoru posjetitelja,

Unajmite nas za svoj idući projekt!

Planirate razvoj vlastitog projekta?

Agencija ste koja traži partnera?