fbpx

entasis-du.hr – 2014.

Projekt je uključio izradu web stranice u WordPress CMS-u, njenu mobilnu verziju (ugradnju responzivnosti), ugradnju multijezičnosti, kao i organizaciju i unos naručiteljeva sadržaja.

Unajmite nas za svoj idući projekt!

Planirate razvoj vlastitog projekta?

Agencija ste koja traži partnera?