fbpx

club-avenue.at – 2012.

Projekt je obuhvatio izradu web stranice, unos sadržaja i njenu optimizaciju, ali i uslugu Facebook marketinga. Također, u okviru projekta je izrađen logotip, te smo sudjelovali na dizajniranju ulaznog plakata u klub. Pored spomenutog, za naručitelja su dizajnirani i promotivni prospekti.

Unajmite nas za svoj idući projekt!

Planirate razvoj vlastitog projekta?

Agencija ste koja traži partnera?