fbpx

Ključni kriteriji dobre optimizacije web stranica (1. dio)

TITLE OPISI

O čemu se radi? Svaka pojedina podstranica na web stranici mora imati točno i uredno napisane title opise, dužine oko 80 znakova. Što je još važnije, na stranici ne smiju postojati dva jednaka title opisa, a svaki opis mora sadržavati ključne riječi koje su tematski povezane sa sadržajem navedene podstranice. Title opisi su zapravo naslov svake podstranice na vašoj web stranici, a tako ih doživljavaju i tražilice. Jako je važno da u naslovu bude prisutna i ključna riječ za koju želimo rangirati na tražilicama.

META OPISI

O čemu se radi? Svaka pojedina podstranica na web stranici mora imati točno i uredno napisane meta opise, dužine do 160 znakova. Što je još važnije, na stranici ne smiju postojati dva jednaka opisa, dakle, ako imate tisuću podstranica, svaka od njih mora imati jedinstvene opise. Nadalje, svaki opis mora sadržavati ključne riječi koje su tematski vezane uz sadržaj podstranice. Nakon toga, meta opisi se prikazuju kao sažeci vaše web stranice na tražilicama, pa samim time moraju biti napisani tako da probude interes za vašim uslugama, te navedu posjetitelje na Google-u da kliknu baš na vaš link. Ovo nije nimalo jednostavno, ponajviše zbog konkurencije (vremena se mijenjaju, pa tako pojam koji upišete na tražilicama ponekad ima i po nekoliko milijuna rezultata).

H-OZNAKE

O čemu se radi? H-tagovi govore Google-u za koje ste pojmove relevantni, pa npr. svaki naslov, važniju riječ ili pojam koji započinje određeni odlomak ili članak valja „zamotati“ u hoznake, kako bi Google mogao odlučiti za koje ključne riječi želite rangirati. U protivnom, gotovo je nemoguće postići dobre rezultate na tražilicama.

STRUKTURA LINKOVA

O čemu se radi? O dvostrukom fenomenu – unutarnjoj i URL strukturi linkova:

1. Unutarnja struktura linkova povezuje tematski srodne pojmove pomoću tekstualnih html linkova. Npr. pojam iz jedne tematske cjeline tekstualnim linkom povezati sa člankom vezanim uz srodnu tematsku cjelinu na nekom drugom dijelu web stranice, i sl.. Ova tehnika je izrazito važna pri optimizaciji, te omogućava bolju „prokrvljenost“ tzv. Page Rank faktora – jednog od važnijih faktora rangiranja na tražilicama. Također, omogućava duže zadržavanje posjetitelja na stranici, pošto mu se pri pregledavanju jedne tematske cjeline neposredno „servira“ dodatna mogućnost čitanja koja je tematski vezana uz ono što trenutno čita.

2. URL struktura je vrlo važan faktor pri rangiranju web stranica na tražilicama. URL se sastoji od adrese web stranice, (www.vas-web.com), te mu se dodaje nastavak, već ovisno o web lokaciji sadržaja (npr. http://www.vas-web.com/o-nama/). Izrazito je važna semantička valjanost URL strukture linkova, jer je ona jedan od ključnih faktora za dobru poziciju na tražilicama. Ovaj faktor je poznat i po imenu “SEO friendly URLs”. Linkovi koji su semantički prazni daleko teže postižu bilo kakve zamjetnije rezultate na tražilicama, oglašavanje na Google Adwords sustavu ih više košta (u odnosu na stranice sa semantički ispravnim linkovima). Semantički prazan link je link oblika http://www.vas-web.com/?cat=3” i sl., dakle link koji na prvi pogled nije moguće razumjeti, tj. nije moguće odmah znati na koju vrstu sadržaja upućuje.

Unajmite nas za svoj idući projekt!

Planirate razvoj vlastitog projekta?

Agencija ste koja traži partnera?